Inloggen
Onze database heeft meer dan 300.000 advertenties opgeslagen zodat wij u kunnen helpen om de juiste prijs voor uw boot vast te stellen. Om uw referentie in ons archief te vinden dient u de categorie, fabrikant en model te selecteren. Aangezien de advertenties individueel worden verzameld kan het zo zijn dat een bepaald type boot meerdere malen is gearchiveerd onder soortgelijke namen. Daarom kunt u tegelijkertijd voor meerdere vermeldingen kiezen. Zodra er een prijs is ingevoerd wordt deze opgeslagen in het archief. Zo heeft u een overzicht van advertenties van gelijksoortige modellen en prijzen op Boat24. Houd er echter rekening mee dat de geadverteerde prijzen kunnen verschillen van de uiteindelijke prijs. Dit heeft te maken met de onderhandeling tussen koper en verkoper; Dit kan voor een prijs zorgen die afwijkt van de geadverteerde prijs. Alleen de prijs die als laatste is geadverteerd wordt getoond.

Advertentiearchief

Onze database heeft meer dan 300.000 advertenties opgeslagen zodat wij u kunnen helpen om de juiste prijs voor uw boot vast te stellen. Om uw referentie in ons archief te vinden dient u de categorie, fabrikant en model te selecteren. Aangezien de advertenties individueel worden verzameld kan het zo zijn dat een bepaald type boot meerdere malen is gearchiveerd onder soortgelijke namen. Daarom kunt u tegelijkertijd voor meerdere vermeldingen kiezen. Zodra er een prijs is ingevoerd wordt deze opgeslagen in het archief. Zo heeft u een overzicht van advertenties van gelijksoortige modellen en prijzen op Boat24. Houd er echter rekening mee dat de geadverteerde prijzen kunnen verschillen van de uiteindelijke prijs. Dit heeft te maken met de onderhandeling tussen koper en verkoper; Dit kan voor een prijs zorgen die afwijkt van de geadverteerde prijs. Alleen de prijs die als laatste is geadverteerd wordt getoond.

Zoek in het archief