Zaloguj się
Czy znalazłeś kupca na swoją Łódź?

Wzór umowy zakupu łodzi

Czy znalazłeś kupca na swoją Łódź?

Zalecamy uregulowanie szczegółów transakcji w pisemnej umowie z listą sprzętu, która zostanie podpisana przez obie strony. Zapobiegnie to ewentualnym nieporozumieniom.

Poniżej znajdują się przykładowe umowy sprzedaży łodzi w kilku językach i formatach. Do sprzedaży polecamy naszą umowę sprzedaży używanych jachtów. Zawiera ona wszystkie istotne punkty i nadaje się do sprzedaży łodzi motorowych, żaglowych i nadmuchiwanych.