Jetski

75 annonser hittade

Spara som sökabonnemang

Jetbåtar och jetski heter så just p.g.a. sin jetmotor. De drivs alltså inte av en propeller, utan av ett slags munstycke, precis som ett flygplan fast i vatten. Det fungerar genom att vatten sugs in genom skrovets botten, som sedan pumpas ut bakåt. På grund av detta fungerar inte jetbåtar och jetski likadant som propellermotorer när de skall backa, eftersom vattenströmmens riktning inte kan ändras. Fördelen med jetmotorer är naturligtvis det minimala djup som krävs, samt att man inte kan förstöra propellern.