Alla använda Motorer av Tohatsu

TOHATSU 350 SBTohatsu MFS2.5B