Motorseiler

87 Annonser funnet

Lagre søket

Motorseilere er nautiske hermafroditter. En båt blir kalt motorseiler hvis den har den samme konstruksjonen som en seilyacht, men med underdimensjonert rigging og er derfor utstyrt med et mindre seilareal. Til gjengeld har motorseilere en kraftig dimensjonert drivenhet i en form av en eller to dieselmotorer. Seilene blir derfor kun brukt til å støtte motorkraften. Motorseilere er i denne forstand ingen krevende seilyachter, men er langsomt farende motorskip forkledd som en en seilyacht. En fordel med en motorseiler er at de har store rom og mye mer plass under og på dekk. Med sin sterke drift er motorseileren spesielt nyttig i områder uten vind. Ved storm og store bølger fører det lille seilarealet til motorseileren til mer sikkerhet.