Bénéteau Oceanis 31

EUR 42.000,-
IVA incl.

Visibile

Croazia (Hrvatska) » Sukosan

Contattare l'inserzionista

  • Inviando questo modulo, i tuoi dati di contatto saranno inoltrati al venditore di questa offerta.

Altri dettagli

Questo testo č stato tradotto automaticamentemostrare in lingua originale

O nás

Ji · od roku 1995 jsme na èeském un Slovenskem trhu výhradními zástupci firmy BÉNÉTEAU - francouzského výrobce lodí av souèasné Dobi nejvìt ± IHO svìtového výrobce námoà¸ních kajutových plachetnic na sviti una firmy LAGUNA - známého výrobce luxusních kajutových katamaranù, spadajícího Rovni · pod koncern GROUPE BÉNÉTEAU. Jsme èeskou poboèkou rakouské charterové spoleènosti MASTER YACHTING a zastupujeme také v ± echny významné svìtové i regionální charterové ferme. Pro na klienty zaji ± ¶ujeme stovky týdnù charteru (pronájmù jachet), poà¸ádáme rovnì · týdenní jachtaà¸ské kurzy a máme za sebou ji · mnoho úspì ± ných absolventù - kapitánù.

Na ± ím hlavním cílem je kvalita! BÉNÉTEAU je sinonimoem kvality a rovnì · jachty z na ± í flotily jsou v kvalitní péèi. Podle toho pak vypadá i va ± e dovolená. Na na základnì v Suko ± anu (Chorvatsko) je stálý tým pracovníkù, kteà¸í se starají, aby jachty byly stále v odpovídajícím stavu. U jachet pronajímaných klientùm v dal ± ích lokalitách spolupracujeme pouze s osvìdèenými firmami, které se o vás postarají dle na ± ich nároèných po · adavkù. Snad proto se na nás ka · dou sezónu obrací stále více spokojených klientù. Vít ± ina ji · toti · vyzkou ± ela dovolenou na 10 - 20 let staré lodi za velmi výhodnou cenu, èi na èerno provozovaný charter a následné problémy s motorem, plachtami, kapitánem èi nìkteà¸í vùbec nevypluli! Kvalitní nejlépe novìj ± í loï renomované zna?ky, která je navíc dùkladnì udr · ovaná s pravidelným servisem, je také záruka va ± í spokojenosti bìhem dovolené. Jsme vám k dispozici prakticky nonstop na telefonu a také pro pà¸ípady, potà¸ebujete-li za plavby s nìèí poradit. Najdete nás v Kladnì v Domì techniky na Sítné naproti Hotelu Kladno. V sezónì jsme vìt ± inou na na á základnì v Suko ± anu. Zavolejte, va ± í loï vám zajistíme bìhem nìkolika hodin.

Dobrý vítr pà¸eje
\ '
\ 'Vladislav Bezecný
\ '
\ 'BEMEX BOOT s.r.o.

translate

Bemex Boot S.r.o.

Barche usate simili (Yacht a vela)

Lagoon 42 Catamarano
Lagoon 42
12,94 m x 6,90 mEUR 450.000,-

Vuoi vendere una barca?

Inserire la propria barca!

Vendere barca a vela
Feedback clienti
Feedbacks“Sito molto professionale che mi ha permesso di vendere la mia barca a motore. Senza dubbio consiglierň i vostri servizi ai miei conoscenti.”
Modo di pagamento
Visa MasterCard American Express PayPal

Visa, MasterCard, American Express o PayPal

Sistema di sicurezza
No Spam

Il nostro sistema di sicurezza ti protegge dallo spam e da frodatori.

© 2019 boat24.com