Hallberg-Rassy 43 MkII

Hallberg-Rassy 43 MkII Segelyacht
EUR 395.000,-13,57 m2009Neustadt i.H.